Privacybeleid

HormoonFratsen met het e-mail adres info@hormoonfratsen hierna te noemen Saskia Krippendorf of HormoonFratsen verklaart het volgende:

Hormoonfratsen houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van jouw persoonsgegevens
Je kunt op de website van HormoonFratsen via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

 • Je laat een contactverzoek bij ons achter
 • Je meldt je aan voor onze nieuwsbrief
 • Je bestelt een product of dienst bij ons
 • Je schrijft je in voor een workshop/evenement

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Het afhandelen van je bestelling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Diensten te kunnen afleveren
 • Je na verkoop een voucher toe te sturen voor een volgende aankoop
 • Je vragen te stellen over onze dienstverlening en producten
 • Je te informeren over workshops/evenementen

Tijdens workshops en andere live events maken wij foto’s en video’s van deelnemers. Bij de inschrijving voor workshops/evenement vragen wij je toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media en/of andere marketinguitingen.

HormoonFratsen gebruikt de door jou verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor je deze gegevens zelf hebt ingevoerd. Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief komen je gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat je ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij van je bewaren zijn contactgegevens:
naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, je functie en de organisatie waar je werkt. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over je gezondheid, strafrechtelijk verleden of je geboorteland. In sommige gevallen wordt extra persoonlijke informatie vastgelegd; het gaat dan om geboortedata, geslacht, gewicht en kledingmaat.

Geautomatiseerde besluitvorming
HormoonFratsen kan niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HormoonFratsen tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
HormoonFratsen deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. HormoonFratsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HormoonFratsen je persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HormoonFratsen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactpersonen: 3 jaar na laatste contact. Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.

Inzage en wijzigen
Je mag altijd bij HormoonFratsen om inzage vragen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook doen aanpassen of verwijderen. 

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld je surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies voor TradeTracker en gebruiken we cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten en vaste lezers.

HormoonFratsen gebruikt op haar websites alleen cookies die noodzakelijk zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je browser zodanig in te stellen dat je helemaal geen cookies meer ontvangt. HormoonFratsen raadt aan dit aan te passen wanneer je geen cookies wilt ontvangen.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. HormoonFratsen is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij je om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Neem daarvoor contact op met info@hormoonfratsen.nl. Ben je dan nog steeds ontevreden? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar HormoonFratsen in te stellen.